Oslo-Asker

Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker

  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Prosjektstart: April 2022
  • Avslutning: Planlagt oktober 2022
  • Kontraktsum eks. mva: ca. 26,3 MNOK

Med stor gods- og persontrafikk er Drammensbanen og Askerbanen blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av lokaltogpendlere, intercitytog, fjerntog og godstrafikk.

Bane NOR driver vedlikeholdsprosjektet og har engasjert Spordrift Prosjekt for å bidra til en sikker og pålitelig jernbane med flere tog i rute.

Arbeidet baserer seg blant annet på skinne- og svillebytte, bytte av sporkryss, overbygning og sporjusteringer.