Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

I dag la regjeringen Støre fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift har følgende kommentarer:

Foto: Nadia Frantsen

– Statsbudsjettet påvirker ikke Spordrift direkte. Vi har trygge rammer gjennom drift- og vedlikeholdsavtalen også de neste årene. Samtidig registrer vi at satsningen på drift- og vedlikehold opprettholdes som gir oss godt grunnlag for fortsatt full aktivitet innen både drift- og prosjektarbeid. Det gir trygghet til alle våre nesten 1300 ansatte.

– Nå når verden er urolig og politikerne må kutte i budsjettene, er det viktigere enn noensinne at Spordrift bidrar til mer og bedre jernbane for pengene. Som selskap har vi fått til mye på kort tid. Siden 2019 har vi kuttet kostander med mer enn 100 millioner kroner, og vi ser fortsatt muligheter til å gjøre ting smartere uten at det går ut over sikkerheten eller våre ansatte.

– Vi skal fortsette med å bygge opp under våre to forretningsområder drift- og prosjekt, og tar i 2023 også sikte på å vinne konkurranser i datterselskapet og opprettholde aktiviteten i hele konsernet.