Spordrift Prosjekt AS

Spordrift Prosjekt AS ble opprettet i januar 2021 og er godt i gang med en rekke spennende fornyelsesprosjekter på jernbanen for både offentlige og private kunder. Vi er en profesjonell entreprenør, som gjennom våre prosjekter hjelper kundene våre med å nå sine mål ved å tilføre vår kunnskap og erfaring.

Strategisk satsning

Vi skaper høy kundetilfredshet gjennom: 

HMS og bærekraft 

Sikkerhet kommer først i alt vi gjør. Vi verdsetter bærekraft som et kritisk fundament i vår utvikling. Bærekraft bidrar til å tenke nytt og driver innovasjonsarbeid framover. Samtidig tror vi det er lønnsomt – for kunden, for Spordrift og for samfunnet.  

Kvalitet og effektivitet 

Vi gjør det riktig første gangen. Tett samarbeid med våre kunder er grunnleggende for å sikre at vi leverer i henhold til deres forventninger og skaper størst mulig verdi. Vi er derfor opptatt av å bygge tette relasjoner til våre kunder, for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring. 

Konkurransedyktighet  

Med god kjennskap til lokale forhold og lang erfaring med kundens behov er vi gode samarbeidspartnere for kundene våre. Vi har dyktige medarbeidere og bred erfaring med gjennomføring av prosjekter og jobber kontinuerlig med å bli mer effektive, løsningsorienterte og konkurransedyktige.  

Medarbeidere 

Vi er et nytt team med høy arbeidsglede og motivasjon. Vi tror at mangfoldige team bidrar til økt kundetilfredshet, høy kvalitet og stolthet i våre leveranser. Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål om å være en attraktiv arbeidsgiver for kvinner, i en ellers mannstung bransje.  

Slik jobber vi 

Vi gjør det riktig første gangen. Tett samarbeid med våre kunder er grunnleggende for å sikre at vi leverer i henhold til deres forventninger og skaper størst mulig verdi. Vi er derfor opptatt av å bygge tette relasjoner til våre kunder, for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring. 

Spordrift, totalbrudd på Oslo S. natt til 2. oktober 2022.
Foto: Alf Simensen NTB / Kommunikasjon