Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Regjeringen tok i dag en politisk beslutning om at Spordrift AS og datterselskapet Spordrift Prosjekt AS sammen blir en divisjon i Bane NOR. Alle ansatte vil beholde jobben og overføres til Bane NOR i løpet av sammenslåingsprosessen. Arbeidet med dette starter over nyttår.

– Jeg har vært i kontakt med konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR for å dele de første tankene rundt en slik organisering. Vi er enige om at det er viktig å utnytte kapasiteten og kompetansen i Spordrift og Spordrift Prosjekt innen drift, vedlikehold og prosjekt, sier Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift.

– Vi skal fortsette reisen vi har startet på med å være effektive og produktive, og fortsette med å utvikle oss for å løse oppgavene smartere og enda bedre.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.