Spikkestad

Sporarbeider Spikkestadbanen

  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Prosjektstart: Mars 2022
  • Avslutning: Planlagt høst 2022
  • Kontraktsum eks. mva: ca. 20,4 MNOK

Spikkestadbanen er over 13 kilometer lang og går fra Asker gjennom Heggedal og Røyken til Spikkestad. Banen var opprinnelig en del av Drammensbanen og har de senere årene blitt vesentlig modernisert og oppgradert.

På oppdrag fra Bane NOR skal Spordrift Prosjekt utføre ytterligere fornyelsesarbeid på Spikkestadbanen.

Spordrift Prosjekt skal utføre skinne- og svillebytte, samt signalarbeid i forbindelse med installasjoner i sporet mellom Heggedal og Spikkestad.

Hele prosjektet består av flere delfrister med sluttfrist for ferdigstillelse av alle kontraktsarbeider i november 2022.