Fauske – Bodø

Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø

  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Prosjektstart: Mai 2021
  • Avslutning: Planlagt høsten 2022
  • Kontraktsum eks. mva: ca. 40 MNOK

Nordlandsbanen er en svært viktig bane for godstrafikken til og fra Nord-Norge, og Fauskes strategiske beliggenhet har medført økt godsmengde de senere årene.

Fremtidsutsiktene for godstrafikk langs Nordlandsbanen er videre økning, det er derfor nødvendig med en effektiv terminal med større kapasitet. På oppdrag fra Bane NOR har Spordrift Prosjekt utført overbygningsarbeider med utvidelse av Fauske godsterminal.

Utvidelsen ble fullført i september 2021. I dette prosjektet ble opsjonen for bygging av ny plattform samt diverse sporarbeider i Bodø utløst.