Spordrift Prosjekt AS

Spordrift Prosjekt AS ble opprettet i januar 2021, og har i løpet av sitt første år vunnet en rekke spennende prosjekter for både offentlige og private kunder. Vi har store ambisjoner, og mål om å være det naturlige førstevalget for fornyelsesprosjekter på jernbane.

Solid kompetanse overalt der jernbanen går 

Fundamentet for vår prosjektvirksomhet er kompetansen og erfaringen hos våre medarbeidere over hele Jernbane-Norge, og arbeidet de gjør hver dag med å holde jernbanen åpen, trygg og pålitelig. Solid fagkunnskap og lokal tilstedeværelse gir oss inngående kjennskap til de ulike banestrekningene og tekniske anleggene. Dermed får vi også et stort fortrinn ved gjennomføring av prosjekter på de samme banestrekningene som vi arbeider med til daglig. 

Slik jobber vi 

Vi gjør det riktig første gangen. Tett samarbeid med våre kunder er grunnleggende for å sikre at vi leverer i henhold til deres forventninger og skaper størst mulig verdi. Vi er derfor opptatt av å bygge tette relasjoner til våre kunder, for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring. 

Strategisk satsning

Spordrift Prosjekt arbeider mot fire strategiske utviklingsområder som skal bidra til at vi alltid har kunden i fokus og sammen skaper høy kundetilfredshet: 

HMS og bærekraft 

Sikkerhet kommer først i alt vi gjør. Vi verdsetter bærekraft som et kritisk fundament i vår utvikling. Bærekraft bidrar til å tenke nytt og driver innovasjonsarbeid framover. Samtidig tror vi det er lønnsomt – for kunden, for Spordrift og for samfunnet.  

Kvalitet og effektivitet 

Vi gjør det riktig første gangen. Tett samarbeid med våre kunder er grunnleggende for å sikre at vi leverer i henhold til deres forventninger og skaper størst mulig verdi. Vi er derfor opptatt av å bygge tette relasjoner til våre kunder, for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring. 

Konkurransedyktighet  

Sikkerhet kommer først i alt vi gjør. Vi verdsetter bærekraft som et kritisk fundament i vår utvikling. Bærekraft bidrar til å tenke nytt og driver innovasjonsarbeid framover. Samtidig tror vi det er lønnsomt – for kunden, for Spordrift og for samfunnet.  

Medarbeidere 

Vi tror at mangfoldige team bidrar til økt kundetilfredshet, høy kvalitet og stolthet i våre leveranser. Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål om å være en attraktiv arbeidsgiver for kvinner, i en ellers mannstung bransje.