Kontrakt og anskaffelser i Spordrift 

Spordrift AS ønsker leverandører som kan bidra til verdiskapning og vekst gjennom leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Det stilles krav til effektivitet og kvalitet i alle anskaffelsesprosesser som gjennomføres.  

Anskaffelsene er knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur, samt IT, eiendom og administrative behov. Våre rådgivere sørger for å gjennomføre anskaffelser som bidrar til at Spordrift når sine forretningsmål, og bidrar til etableringen av en fremtidsrettet samfunnsbygger. 

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel for virksomheten. Det er avgjørende at dette gjennomføres slik at anskaffelsen støtter virksomhetens mål, at den er økonomisk fordelaktig og at det gjøres med en akseptabel risiko. Samtidig skal lovverket overholdes, slik at det gir en forutsigbar prosess med tilstrekkelig transparens. 

Hvordan bli leverandør 

Spordrift er forpliktet til å gjennomføre anskaffelsesprosesser i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Alle våre anskaffelser over nasjonal terskelverdi kunngjøres på Doffin

For konkurransegjennomføring benytter vi Mercell Tendsign. Verktøyet har gratis registrering for leverandører som skal levere tilbud.  

Startbank for bygg og anlegg  

For å være leverandør/underleverandør ved bygg- og anleggsarbeider på jernbaneinfrastrukturen, krever vi at tilbyder er registrert i Startbank innen signering av kontrakt. 

Kravene for å registrere seg som leverandør i Startbank:  

 • foreta salg i eget navn  
 • oppgi finansielle nøkkeltall  
 • være ajour med betaling av skatter og avgifter  
 • ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre, slik som: årsberetning, årsregnskap etc. 
 • ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger 
 • tilby produkter/tjenester som inngår som en del av ordningen på registreringstidspunktet  
 • levere komplett registreringsunderlag bestående av StartBANK spørreskjema samt standardiserte egenerklæringer (SB1 og SB2)  
 • sende inn kopi av selskapets nyeste firmaattest  
 • sende inn gyldig ansvars- og yrkesskadeforsikring 
 • sende inn gyldig skatteattest  
 • ha betalt inn den årlige registreringsavgiften 

Fakturainformasjon 

Spordrift AS 

Fakturaadresse 

Spordrift AS 

Postboks 2781 

7439 Trondheim 

E-post faktura 

918276467-no@azetsinvoice.com

Organisasjonsnummer 

NO 918 276 467 MVA 

Spordrift Prosjekt AS 

Fakturaadresse  

Spordrift Prosjekt AS 

Postboks 2782 

7439 Trondheim 

E-post faktura 

926335251-no@azetsinvoice.com 

Organisasjonsnummer 

NO 92 63 35 251 MVA 

For kontaktdetaljer, se Kontakt oss

Alminnelige bestemmelser for vare- og tjenestekjøp