Om Spordrift

Spordrift er størst i Norge innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende og arbeider overalt der jernbanen går. Vår kombinasjon av fagekspertise og lokalkunnskap gir våre kunder leveranser av høy kvalitet.

Våre fag

Ca. 1100 av 1300 ansatte arbeider ‘ute i pukken’, hvorav over 700 har fagbrev.

Svært mange har videreutdannelse og spesialkompetanse, for eksempel som sveisere, sikkerhetsvakter og førere av skinnegående maskiner.

150 år på banen

Som del av jernbanefamilien har Spordrift røtter tilbake til byggingen av Hovedbanen i 1854. Svært mye har endret seg siden den gang når det gjelder utstyr, metoder og sikkerhet, men oppdraget vårt er det samme som alltid: Å holde jernbanen åpen for folk og gods, og binde landet sammen.

Dagens selskap ble til 1. juli 2019, da Spordrift og 1200 ansatte ble skilt ut fra Bane NOR, med ansvar for drift og vedlikehold av Norges jernbanenett. I årene som kommer skal vi gjøre vårt for at Norge får mer og bedre jernbane, og fortsette utviklingen som vi og våre forgjengere har vært del av i drøye 150 år.

Bytte av sporveksel på Kløfta stasjon, 27. juli 1951
Foto: Norsk Telegrambyrå / Norsk jernbanemuseum

Våre verdier

Stolt

Framoverlent

Lagspiller

Vi kjenner jernbanen best.
Med sikkerhet i fokus holder vi kvaliteten og humøret oppe og sørger for at togene alltid går.
Det er vi stolte av.

Vi er nysgjerrige og løsningsorienterte og forbedrer hverdagen til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.
Vi satser og er pådriver for morgendagens jernbane.

Vi løfter og heier på hverandre og løser utfordringer sammen.
Vi er aller best når vi spiller hverandre gode – ett lag med felles mål.

Spordrift Prosjekt

Spordrift Prosjekt AS er vårt heleide datterselskap som utfører prosjekter på og langs jernbanen, med utgangspunkt i Spordrifts fagkunnskap og lokale tilstedeværelse.

Ledelsen i Spordrift

Henning Bråtebæk
Administrerende direktør

Didrik Lund
CFO

Trude Berntzen
HR- og kommunikasjonsdirektør

Bernt Kristian Poulsson
Sikkerhet- og kvalitetsdirektør

Kristine Jessen
Regiondirektør Nord

Hans Gunnar Dokken
Regiondirektør Sør-Vest

Tore Fjukstad
Regiondirektør Øst og
Direktør prosjekter

Styret i Spordrift

Eli Giske
Styreleder

Anita Meidell
Styremedlem

Lasse Bardal
Styremedlem

Christine Flataker Johannesen
Styremedlem

Tore Olaf Rimmereid
Styremedlem

Janina Hortman
Styremedlem

Ola Rune Kleiven
Styremedlem

Tor Raymond Halvorsen
Styremedlem