Om Spordrift

Spordrift er størst i Norge innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende og vi arbeider overalt der jernbanen går. Vår kombinasjon av fagekspertise og lokalkunnskap gir våre kunder leveranser av høy kvalitet.

Våre fag

Ca. 1100 av 1300 ansatte arbeider ute i driften.

Svært mange har videreutdannelse og spesialkompetanse, for eksempel som sveisere, sikkerhetsvakter og førere av skinnegående maskiner.

Banemontører


558

Energimontører og elektrikere

242

Signalmontører


276

150 år på banen

Som del av jernbanefamilien har Spordrift røtter tilbake til byggingen av Hovedbanen i 1854. Svært mye har endret seg siden den gang når det gjelder utstyr, metoder og sikkerhet, men oppdraget vårt er det samme som alltid: Å holde jernbanen åpen for folk og gods, og binde landet sammen.

Dagens selskap ble til 1. juli 2019, da Spordrift og 1200 ansatte ble skilt ut fra Bane NOR, med ansvar for drift og vedlikehold av Norges jernbanenett. I desember 2022 ble det besluttet at Spordrift igjen skal bli en del av Bane NOR. 13. mars 2023 ble eierskapet av Spordrift overført fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR. Spordrift er nå et heleid datterselskap av Bane NOR. I årene som kommer skal vi gjøre vårt for at Norge får mer og bedre jernbane, og fortsette utviklingen som vi og våre forgjengere har vært del av i drøye 150 år.

Bytte av sporveksel på Kløfta stasjon, 27. juli 1951
Foto: Norsk Telegrambyrå / Norsk jernbanemuseum

Våre verdier

Stolt

Vi kjenner jernbanen best.
Med sikkerhet i fokus holder vi kvaliteten og humøret oppe og sørger for at togene alltid går. Det er vi stolte av.

Fremoverlent

Vi er nysgjerrige og løsningsorienterte og forbedrer hverdagen til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.
Vi satser og er pådriver for morgendagens jernbane.

Lagspiller

Vi løfter og heier på hverandre og løser utfordringer sammen.
Vi er aller best når vi spiller hverandre gode – ett lag med felles mål.

Ledelsen i Spordrift

Hans Gunnar Dokken
Fungerende administrerende direktør
og Regiondirektør Sør-Vest

Didrik Lund
Økonomi- og finansdirektør

Trude Berntzen
HR- og kommunikasjonsdirektør

Bernt Kristian Poulsson
Sikkerhet- og kvalitetsdirektør

Kristine Jessen
Regiondirektør Øst og Nord