Referanser

Jernbanetekniske arbeider Narvik

Jernbanetekniske arbeider Narvik

Narvik Jernbanetekniske arbeider Utviding av terminalen i Narvik vil styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge og vil føre til en langt høyere kapasitet. I 2020 håndterte godsterminalen på Narvik over 70 000 kontainere. Et stadig økende behov har ført til at regjeringen ønsker en utvidelse av kapasiteten til 100 000 kontainere årlig, noe som vil…

Sporarbeider Spikkestadbanen

Sporarbeider Spikkestadbanen

Spikkestad Sporarbeider Spikkestadbanen Spikkestadbanen er over 13 kilometer lang og går fra Asker gjennom Heggedal og Røyken til Spikkestad. Banen var opprinnelig en del av Drammensbanen og har de senere årene blitt vesentlig modernisert og oppgradert. På oppdrag fra Bane NOR skal Spordrift Prosjekt utføre ytterligere fornyelsesarbeid på Spikkestadbanen. Spordrift Prosjekt skal utføre skinne- og…

Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker

Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker

Oslo-Asker Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker Med stor gods- og persontrafikk er Drammensbanen og Askerbanen blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av lokaltogpendlere, intercitytog, fjerntog og godstrafikk. Bane NOR driver vedlikeholdsprosjektet og har engasjert Spordrift Prosjekt for å bidra til en sikker og pålitelig jernbane med flere tog i rute. Arbeidet baserer seg blant annet på skinne-…

Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø

Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø

Fauske – Bodø Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø Nordlandsbanen er en svært viktig bane for godstrafikken til og fra Nord-Norge, og Fauskes strategiske beliggenhet har medført økt godsmengde de senere årene. Fremtidsutsiktene for godstrafikk langs Nordlandsbanen er videre økning, det er derfor nødvendig med en effektiv terminal med større kapasitet. På oppdrag fra Bane…