Nyheter

Bane NOR ny eier av Spordrift

Bane NOR ny eier av Spordrift

I dag overførte Samferdselsdepartementet eierskapet av Spordrift til Bane NOR i et ekstraordinært foretaksmøte. Beslutningen om å slå sammen Bane NOR og Spordrift ble tatt av regjeringen 19. desember 2022. Spordrift overføres som en divisjon inn i Bane NOR-konsernet.

Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Regjeringen tok i dag en politisk beslutning om at Spordrift AS og datterselskapet Spordrift Prosjekt AS sammen blir en divisjon i Bane NOR. Alle ansatte vil beholde jobben og overføres til Bane NOR i løpet av sammenslåingsprosessen. Arbeidet med dette starter over nyttår. – Jeg har vært i kontakt med konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane…

Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

I dag la regjeringen Støre fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift har følgende kommentarer: – Statsbudsjettet påvirker ikke Spordrift direkte. Vi har trygge rammer gjennom drift- og vedlikeholdsavtalen også de neste årene. Samtidig registrer vi at satsningen på drift- og vedlikehold opprettholdes som gir oss godt grunnlag for…

Års- og bærekraftsrapport 2021

Års- og bærekraftsrapport 2021

Spordrift omsatte i 2021 omsatte for 2181 millioner med et resultat før skatt på 73 millioner. Vi har effektivisert og redusert kostnadene våre med over 100 millioner i året gjennom et eget effektiviseringsprogram.

Nostalgisk transport

Nostalgisk transport

Du husker kanskje Sesam Stasjon? Det kjente Sesamlokomotivet, som rullet over norske tv-skjermer på 90-tallet, har igjen vært på sporet. Nå er lokomotivet flyttet fra Hamar til Hønefoss og Hensmoen.