Karriere i Spordrift

Spordrift er et godt sted å jobbe, hvor medarbeidere får nye muligheter og deres fagkompetanse, erfaring og lokalkunnskap står i sentrum.

Vi har en flat struktur mellom ledere og ansatte ute i drift og vedlikehold, der ansattes erfaringer og kompetanse får fokus.

«Vil du bli en del av Norges

beste jernbaneteam?»

Dette trenger Spordrift

  • Fagarbeidere
  • Lærlinger
  • Planleggere
  • Prosjektledere
  • Administrasjon, stab og ledelse

Våre ansatte

Tre ting går igjen hvis du snakker med Spordrift-ansatte om jobben deres: De forteller om samhold og arbeidsmiljø, om stolthet over fag, kunnskap og samfunnsoppdrag, og om å stå på til jobben er gjort. Våre ansatte legger sin stolthet i å holde jernbanen åpen, så folk og gods kommer trygt fram.

I Spordrift har «Alltid på banen» blitt et slagord som beskriver ståpåviljen og ansvarsfølelsen vi har for jernbanen. Når uvær eller teknisk svikt setter en strekning ut av spill, rykker våre folk ut for å rydde opp, og står på – sammen – til banen kan gjenåpnes.

Henning Bråtebæk
Administrerende
Direktør

Læring og utvikling

Spordrifts ansatte har kritisk kjernekompetanse som er unik og uerstattelig for jernbanen i Norge, og de er den største ressursen vi har. Vi satser stort på kompetanseutvikling gjennom faglig kursing, erfaringsoverføring, fagdager, praktisk opplæring og tverrfaglige prosjekter.

Karriereutvikling og ansattes ønsker om nye utfordringer er en styrke for organisasjonen, og for oss er det viktig å verdsette og legge til rette for dette. Det finnes gode utviklingsmuligheter, gjerne langs tre «hovedspor»: Fag, ledelse og prosjektarbeid.

Utvikling gjennom fag

Foruten de obligatoriske kurs og kompetansekrav som kreves for å utøve arbeid på jernbanen, finnes det muligheter for å spesialisere seg, få tilleggskompetanse eller fordype seg i andre retninger. Eksempler på dette kan være tilleggsutdanning som fører av skinnegående maskiner, sveiser og innen forskjellige sikkerhetsroller.

Utvikling innen ledelse

Arbeidet vårt krever planlegging, koordinering og ledelse på mange nivåer, og et jernbanefaglig fundament er ofte en stor fordel. Derfor er det helt naturlig og vanlig at fagfolk i Spordrift med rette interesser og egenskaper «går gradene» blant annet som tilstandskontrollører, arbeidsplanleggere, anleggsledere, BASer og prosjektledere.

Utvikling gjennom prosjektarbeid

De aller fleste i Spordrift arbeider med drift og vedlikehold av jernbane, der ansatte jobber etter en slags rytme, med forskjellige oppgaver gjennom året, hovedsakelig innenfor samme geografiske område. Prosjektvirksomheten vår tilbyr ansatte en annerledes arbeidsform, med tidsavgrensede prosjekter, kanskje på andre steder enn der de jobber til vanlig, med andre folk og annerledes arbeidsoppgaver. Det gir med andre ord gode muligheter for å lære nye ting, bli kjent med nye folk og få nye opplevelser.