Narvik

Jernbanetekniske arbeider

  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Prosjektstart: Januar 2022
  • Avslutning: Planlagt mai 2023
  • Kontraktsum eks. mva: ca. 56,8 MNOK

Utviding av terminalen i Narvik vil styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge og vil føre til en langt høyere kapasitet. I 2020 håndterte godsterminalen på Narvik over 70 000 kontainere. Et stadig økende behov har ført til at regjeringen ønsker en utvidelse av kapasiteten til 100 000 kontainere årlig, noe som vil styrke godstrafikken på jernbanen betraktelig.

Graveentreprenør skal bygge opp underbygning, legge ut nedre ballastlag, samt rette av øvre ballastlag for utlegging av sviller. Spordrift Prosjekt skal blant annet bygge over 2 000 meter nytt spor, legge inn sporveksler, sette opp belysning på terminalen, bygge om KL-anlegg for sporvekselviften og forlenge KL i spor 6.

Effektiviseringstiltakene på Narvik skal etter planen være ferdige i 2023 og noen av fordelene med å styrke godskapasiteten på bane er lavere klimautslipp, økt trafikksikkerhet og frigjøring av kapasitet på veiene.

Foto: Martin Johansen