• Fjell- og
  tunnelsikring
 • Vinterdrift
 • Sikkerhets-
  tjenester
 • Prosjektledelse
 • Maskiner/utstyr
 • Rådgivning
 • Spor
 • Elektro
 • Signal

Dette gjør vi

Jernbanen bringer folk og gods fra A til B, og knytter Norge sammen. Spordrift gjør drift og vedlikehold på hele jernbanenettet, alt fra snørydding og fjellsikring, via stasjonsdrift, til vedlikehold og feilsøk på skinnegang, kraftforsyning og signalanlegg.

Norge trenger mer og bedre jernbane, og Spordrift er med å bygger framtidens jernbane. Vi gjør flere oppdrag innen fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg, deltar i nybyggprosjekter, og vi gir mer og bedre vedlikehold gjennom effektivisering og innovasjon.