Dette er oss

Spordrifts knappe 1300 ansatte er stolte over å gjøre den viktige jobben med å holde jernbanen åpen, og knytte Norge sammen. Vi finnes overalt der jernbanen går, fra Narvik i nord til Kristiansand i sør. De aller fleste – ca. 1100 – utfører drift, vedlikehold og prosjekter, og 700 av disse har fagbrev innen fire fag – banemontør, energimontør, elektriker, signalmontør.

Svært mange har også videre-utdannelse og spesialkompetanse, for eksempel som sveisere, sikkerhetsvakter og førere av skinnegående maskiner.