Bærekraft og samfunnsansvar

Som en arbeidsgiver for nærmere 1300 personer, som gjør samfunnskritisk arbeid, og skal ta hensyn til ytre miljø i både lokalt og globalt perspektiv, har Spordrifts samfunnsansvar mange fasetter.