Bane NOR ny eier av Spordrift

I dag overførte Samferdselsdepartementet eierskapet av Spordrift til Bane NOR i et ekstraordinært foretaksmøte. Beslutningen om å slå sammen Bane NOR og Spordrift ble tatt av regjeringen 19. desember 2022. Spordrift overføres som en divisjon inn i Bane NOR-konsernet.

Foto: Aleksander Haugdal, Bane NOR

– Nå starter arbeidet med å sammenslå selskapene og forene all kompetansen i Bane NOR og Spordrift, sier administrerende direktør i Spordrift Henning Bråtebæk.

I pressemeldingen fra samferdselsdepartementet påpeker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at sammenslåingen vil bidra til mer helhetlig kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold på jernbanen, samtidig som drifts- og vedlikeholdsarbeidet skal gjennomføres så effektivt og kostnadsoptimalt som mulig. Ministeren påpeker at profesjonalisering og kulturbygging er viktige forutsetninger for å sikre et mer moderne og systematisk vedlikeholdsarbeid, noe Spordrift har jobbet godt med.

– Både vi og Bane NOR har endret oss og fått til mye de siste årene. Nå skal vi ta det beste fra hverandre og levere på forventningene som er til oss. Samfunnet og politikerne har store krav til at vi skal levere økt punktlighet og effektivt drift- og vedlikehold. Da må vi fortsette med alt forbedringsarbeid og vise at vi leverer mer jernbane for pengene, sier Bråtebæk.

I foretaksmøtet ble også tidligere styreleder i Spordrift, Eli Giske, valgt som styremedlem i Bane NOR.