Author: Thomas Øverland

Bane NOR ny eier av Spordrift

Bane NOR ny eier av Spordrift

I dag overførte Samferdselsdepartementet eierskapet av Spordrift til Bane NOR i et ekstraordinært foretaksmøte. Beslutningen om å slå sammen Bane NOR og Spordrift ble tatt av regjeringen 19. desember 2022. Spordrift overføres som en divisjon inn i Bane NOR-konsernet.

Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Regjeringen tok i dag en politisk beslutning om at Spordrift AS og datterselskapet Spordrift Prosjekt AS sammen blir en divisjon i Bane NOR. Alle ansatte vil beholde jobben og overføres til Bane NOR i løpet av sammenslåingsprosessen. Arbeidet med dette starter over nyttår. – Jeg har vært i kontakt med konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane…

Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

I dag la regjeringen Støre fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift har følgende kommentarer: – Statsbudsjettet påvirker ikke Spordrift direkte. Vi har trygge rammer gjennom drift- og vedlikeholdsavtalen også de neste årene. Samtidig registrer vi at satsningen på drift- og vedlikehold opprettholdes som gir oss godt grunnlag for…

Jernbanetekniske arbeider Narvik

Jernbanetekniske arbeider Narvik

Narvik Jernbanetekniske arbeider Utviding av terminalen i Narvik vil styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge og vil føre til en langt høyere kapasitet. I 2020 håndterte godsterminalen på Narvik over 70 000 kontainere. Et stadig økende behov har ført til at regjeringen ønsker en utvidelse av kapasiteten til 100 000 kontainere årlig, noe som vil…

Sporarbeider Spikkestadbanen

Sporarbeider Spikkestadbanen

Spikkestad Sporarbeider Spikkestadbanen Spikkestadbanen er over 13 kilometer lang og går fra Asker gjennom Heggedal og Røyken til Spikkestad. Banen var opprinnelig en del av Drammensbanen og har de senere årene blitt vesentlig modernisert og oppgradert. På oppdrag fra Bane NOR skal Spordrift Prosjekt utføre ytterligere fornyelsesarbeid på Spikkestadbanen. Spordrift Prosjekt skal utføre skinne- og…

Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker

Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker

Oslo-Asker Vedlikeholdstiltak Oslo-Asker Med stor gods- og persontrafikk er Drammensbanen og Askerbanen blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av lokaltogpendlere, intercitytog, fjerntog og godstrafikk. Bane NOR driver vedlikeholdsprosjektet og har engasjert Spordrift Prosjekt for å bidra til en sikker og pålitelig jernbane med flere tog i rute. Arbeidet baserer seg blant annet på skinne-…

Års- og bærekraftsrapport 2021

Års- og bærekraftsrapport 2021

Spordrift omsatte i 2021 omsatte for 2181 millioner med et resultat før skatt på 73 millioner. Vi har effektivisert og redusert kostnadene våre med over 100 millioner i året gjennom et eget effektiviseringsprogram.

Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø

Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø

Fauske – Bodø Overbygging av godsterminal Fauske og Bodø Nordlandsbanen er en svært viktig bane for godstrafikken til og fra Nord-Norge, og Fauskes strategiske beliggenhet har medført økt godsmengde de senere årene. Fremtidsutsiktene for godstrafikk langs Nordlandsbanen er videre økning, det er derfor nødvendig med en effektiv terminal med større kapasitet. På oppdrag fra Bane…