Års- og bærekraftsrapport 2021

23. juni godkjente generalforsamlingen i Spordrift AS årsrapporten og årsregnskapet for 2021.

Spordrift omsatte i 2021 omsatte for 2181 millioner med et resultat før skatt på 73 millioner. Vi har effektivisert og redusert kostnadene våre med over 100 millioner i året gjennom et eget effektiviseringsprogram.

Fjoråret ble et år der særlig bærekraft ble satt i fokus og en egen bærekraftstrategi utarbeidet. Vårt bærekraftsarbeid vil de neste årene fokusere på å redusere miljøavtrykket, ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, fremme likestilling og inkludering, bygge opp kompetanse og innovasjon og styrke bærekraftsarbeidet i verdikjeden vi er en del av.

Konkurranseutsettingen av Sørlandsbanen var en en annen ting som preget 2021. Betydelige ressurser ble lagt ned for at Spordrift skulle ha det beste tilbudet, med svært gode resultater internt. Konkurranseutsettingen ble stoppet av regjeringen ved årsskiftet til 2022.

Dette og mer kan du lese om i års- og bærekraftsrapporten under.