Vi holder jernbanen åpen

Spordrift bygger og drifter jernbanen så du kommer deg trygt og godt frem

Spordrift er Norges største jernbaneentreprenør. Våre over 1300 ansatte er stolte av å drifte og vedlikeholde landets jernbaner så reisende og gods kommer trygt frem. Vi skal bygge fremtidens jernbane og tar nå også en sterk posisjon innen fornyelsesprosjekter og nybygg.

Nyheter:

Spordrift blir en divisjon i Bane NOR

Regjeringen tok i dag en politisk beslutning om at Spordrift AS og datterselskapet Spordrift Prosjekt AS sammen blir en divisjon i Bane NOR. Alle ansatte vil beholde jobben og overføres…

Spordrifts kommentar til foreslått statsbudsjettet 2023

I dag la regjeringen Støre fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Henning Bråtebæk, administrerende direktør i Spordrift har følgende kommentarer: – Statsbudsjettet påvirker ikke Spordrift direkte. Vi har trygge…

Års- og bærekraftsrapport 2021

Spordrift omsatte i 2021 omsatte for 2181 millioner med et resultat før skatt på 73 millioner. Vi har effektivisert og redusert kostnadene våre med over 100 millioner i året gjennom et eget effektiviseringsprogram.

Referanser:

 • Fjell- og
  tunnelsikring
 • Vinterdrift
 • Sikkerhets-
  tjenester
 • Maskiner/utstyr
 • Rådgivning
 • Prosjekter
 • Spor
 • Elektro
 • Signal

Dette gjør vi

Jernbanen bringer folk og gods fra A til B, og knytter Norge sammen. Vi gjør drift og vedlikehold på hele jernbanenettet, alt fra snørydding og fjellsikring, via stasjonsdrift, til vedlikehold og feilsøk på skinnegang, kraftforsyning og signalanlegg.

Norge trenger mer og bedre jernbane, og vi er med og bygger framtidens jernbane. Vi gjør flere oppdrag innen fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg, deltar i nybyggprosjekter, og vi gir mer og bedre vedlikehold gjennom effektivisering og innovasjon.

Dette er oss

Våre mer enn 1300 ansatte er stolte over å gjøre den viktige jobben med å holde jernbanen åpen, og knytte Norge sammen. Vi finnes overalt der jernbanen går, fra Narvik i nord til Kristiansand i sør. De aller fleste jobber innen drift, vedlikehold og prosjekter, og av disse har flertallet fagbrev innen fire fag – banemontør, energimontør, elektriker, signalmontør.

Svært mange har også videreutdannelse og spesialkompetanse, for eksempel som sveisere, sikkerhetsvakter og førere av skinnegående maskiner.

Norge trenger mer og bedre jernbane. Spordrift skal stå fremst i dette arbeidet, og har de beste forutsetningene: Vi har kunnskapen, vi har erfaringen, vi kan jernbane best, og vi er samlet i et selskap der den jernbanefaglige utviklingen står i sentrum.

Henning Bråtebæk
Administrerende
Direktør

Jobb i Spordrift

Vil du bli en av oss? Vi er stadig på utkikk etter dyktige og engasjerte kolleger, erfarne fagfolk, prosjektledere og til andre roller.

Hvert år rekrutterer vi ca. 50 lærlinger – søknadsfrist 1. mars – og er stolte over å være en stor og erfaren lærlingbedrift, som gir fremtidens fagfolk en trygg og god start på arbeidslivet.

Sikkerhet først

Vi setter sikkerhet først, og har en nullvisjon for skader. Sikkerhet står i sentrum for all aktivitet i Spordrift, og vi arbeider systematisk for å utforme arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær.

Uten jernbanen stanser Norge. Vårt viktigste ansvar er å holde den åpen. Det skal vi gjøre på en mest mulig bærekraftig måte, både i vår påvirkning på klima og miljø, likestilling og inkludering, og sikkerhet.